Home | Products | Suppliers | Buy Offers | News

Town of furniture in China

Nan Kang Shun De Cheng Dou Xiang He Shen Zhen
J-06 table table foot metal platform foot cast iron foot

J-06 table table foot metal platform foot cast iron foot

Min. Order:1 Pieces

Guangzhou Jiemei Furniture Co. Ltd.
Country/Region: Other Regions
No of Employees: